Xứ Huế tuyệt đẹp trong tranh cổ mới công bố (1)

2848

Những bức tranh cổ về xứ Huế những năm 1910 – 1920 do họa sĩ kiêm nhà du hành người Pháp François de Marliave (1874 – 1953) thực hiện.

SHARE