Xây dựng phương án tổ chức Festival Chuyên đề Huế 2019

4255

Chuẩn bị cho Festival Nghề truyền thống Huế 2019, TP Huế có cuộc họp với các nhân sỹ trí thức, các cơ quan báo chí nhằm lấy ý kiến đóng góp để xây dựng nội dung, cách thức tổ chức Festival ngày càng chuyên nghiệp, đổi mới, hiệu quả.

Đến thời điểm này TP Huế đã trải qua 7 kỳ Festival Nghề truyền thống; do vậy công tác tổ chức đòi hỏi tính chuyên nghịêp, tính kế thừa nhưng cũng cần có sự đổi mới, điều chỉnh về nội dung, phương pháp tổ chức, trên cơ sở rút kinh nghịêm các kỳ Festival trước. Festival Nghề truyền thống Huế 2019 tiếp tục phát huy thương hiệu của thành phố Festival, phát huy tiềm năng, sức mạnh trí tuệ của các tập thể, nghệ nhân, doanh nghịêp cũng như sự đồng tình ủng hộ của người dân, nhân sỹ trí thức.

Chủ đề xuyên suốt của các kỳ Festival do thành phố tổ chức là “Festival Nghề truyền thống Huế” đã được đăng ký và công nhận bản quyền tại Cục sở hữu trí tuệ – Bộ Khoa học Công nghệ. Chủ đề của kỳ Festival tới là “Festival Nghề truyền thống Huế 2019 – Tinh hoa Nghề Việt”.

Không gian tổ chức sẽ được tập trung khai thác khu vực đường đi bộ hai bờ sông Hương và trục đường Lê Lợi. Tại buổi họp, các ý kiến đóng góp vào việc xây dựng các nội dung, cách thức, địa điểm tổ chức cũng như vấn đề huy động xã hội hóa các họat động Festival. Theo đó các ý kiến cho rằng cần mở rộng không gian tổ chức các họat động đến các làng nghề của Huế; cần có sự kết nối hai bờ sông Hương; kéo dài thời gian tổ chức để tạo không khí cho thành phố Festival. TP cần xây dựng không gian trưng bày, thao diễn, giới thiệu sản phẩm nghề, làng nghề, xem đây là họat động thường xuyên.

Việc quảng bá cho Festival cần được quan tâm đẩy mạnh; công tác vận động xã hội hóa tài trợ, liên doanh liên kết tổ chức các họat động Festival cần được chú trọng để có thêm nguồn lực đủ mạnh nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng; nâng tầm vị thế của thành phố Festival Huế – thành phố Festival.

Nguồn: trt.vn

SHARE