Xứ Huế tuyệt đẹp trong tranh cổ mới công bố (2)

4605

Lăng Minh Mạng, một trong những lăng tẩm nguy nha nhất của các vua nhà Nguyễn hiện lên ấn tượng trong bộ tranh cổ về xứ Huế của François de Marliave.

SHARE