Vòng sơ tuyển cuộc thi Người đẹp du lịch Huế 2015

2648

Cuộc thi Người đẹp du lịch Huế nhằm tôn vinh và nâng cao giá trị vẻ đẹp về hình thể, tâm hồn, tài năng và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam nói chung và Người đẹp Huế nói riêng trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

Cuộc thi còn giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá truyền thống, tiềm năng và thắng cảnh du lịch Thừa Thiên Huế đến với nhân dân cả nước và thế giới, đồng thời tạo cơ hội để các thí sinh giao lưu học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về phát triển du lịch Thừa Thiên Huế.

Tổ chức các hoạt động văn hoá lành mạnh, bổ ích góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, hướng tới vẻ đẹp toàn diện của người phụ nữ Việt Nam.