Home Tags Hình ảnh huế

Từ khoá: hình ảnh huế

Xứ Huế tuyệt đẹp trong tranh cổ mới công bố (2)

Lăng Minh Mạng, một trong những lăng tẩm nguy nha nhất của các vua nhà Nguyễn hiện lên ấn tượng trong bộ tranh cổ...

Hình ảnh khó quên về Huế năm 1964 của Lonnie M....

Chợ Đông Ba nhộp nhịp, Ngọ Môn cổ kính, sông Hương núi Ngự thơ mộng... là những hình ảnh mang tính biểu tượng về...

Xứ Huế tuyệt đẹp trong tranh cổ mới công bố (1)

Những bức tranh cổ về xứ Huế những năm 1910 - 1920 do họa sĩ kiêm nhà du hành người Pháp François de Marliave...