Huế được xếp loại A về quản lý và tổ chức lễ hội

2934

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố cả nước có 8 tỉnh được xếp loại A về công tác quản lý và tổ chức lễ hội, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh Hà Nam, Long An, An Giang, Hải Dương, Lào Cai, Quảng Ninh, Thanh Hóa.

hue-duoc-xep-loai-a-ve-quan-ly-va-to-chuc-le-hoi

Đây là kết quả chấm điểm mùa lễ hội 2015 theo bộ tiêu chí được ban hành tại Quyết định số 486/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ngoài ra còn có có 25 tỉnh đạt loại B; 01 tỉnh xếp loại C; 29 tỉnh không gửi kết quả chấm điểm nên không được xếp loại.

Theo báo cáo, năm 2015 lễ hội diễn ra tại các địa phương phù hợp truyền thống văn hóa, từ lễ hội có quy mô lớn đến các lễ hội có quy mô nhỏ trong phạm vi làng, xã, phần lễ được tổ chức trang trọng, linh thiêng và thành kính; phần hội phong phú hấp dẫn, bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân theo hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm; trong đó có các hoạt động văn hóa dân gian, dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc để quảng bá.

Gắn kết các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống với quảng bá du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, truyền thống văn hóa lâu đời, tốt đẹp, độc đáo của dân tộc, khẳng định bản lĩnh trí tuệ, tầm thức hướng về cội nguồn của cộng đồng.

Các sinh hoạt lễ hội truyền thống đáp ứng nhu cầu tâm linh và giá trị của nhân dân, góp phần giáo dục đạo lý uống nước nhờ nguồn, tạo sự gắn kết trong cộng đồng.

Trong phương hướng quản lý và tổ chức lễ hội đầu xuân 2016 và các lễ hội dân gian khác, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ không để tồn tại những lễ hội mang tính chất bạo lực, phản cảm; chấm dứt các tập tục hiến sinh, nghi thức bạo lực và các hủ tục trong lễ hội.

SHARE